• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
0902 448 039
0902 31 30 35
Đồng hành cùng mọi công trình.!.
Kỹ thuật: 0974 416 302xuonggiavu@gmail.com
Sport Center Celedon City
Sport Center Celedon City

Sport Center Celedon City


Mã sản phẩm :  mương grating Celedon Sport Center

Giá bán :  

Bảo hành :  

Quý khách có nhu cầu Tư Vấn xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi theo số 0902 448 039 để nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất

Gia Vũ rất tự hào khi là nhà thầu cung cấp mương thoát nước cho trung tâm thể thao của Celedon City Tân Phú thuộc Tập đoàn Gamuda Berhad Malaysia.

  • Vị trí : đường D2 , phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú , TP. Hồ Chí Minh.

z777144008793_54358bd2d3f9455163543fae3c7a3da6 z777144022566_fd5338d12f37ae795addb91a1513c93b z777144033051_cdf16863dbc176380472061d8fb7ac45 z777144043505_b8bbc79e3ac6d5d9797b1f3ed9b66c36 z777144054624_9343555aacc6c3aabdaa3344378e9bc0 z777144065579_df5b17c946508a0d3ece78f5c3af1f34 z777144078996_a25cc0e98f494e51c2af87a0cfe4973d

Nắp đậy mương đã được tập kết tại công trình.

z794615958916_b07015418045655eff9bf13c60c0fde5 z794615985568_194dea022193fcf4ab9a8f54e03fbc30 z794616001881_b5adb2baff776a39094dc06a09e8e587 z794616016152_deab11c8af96a774ccb3a22515d478a2 z794616031392_67e1ed2cc5615af3b6eba0e3b178452c z794616050158_b972208a0f0ceec35fb001e6373cb4bb z794616060658_2595bfa918b3f312ee5cffca50c61463 z794616072311_497277be40bc39f52f25cee3d6ca0a24 z794616311862_a157b74f5877ddef48494d1942583eee z794616323834_10849a075d9d1a7ed139bcbb929037df z794616339670_7fb5a46427529c0196be4b4d8383e080 z794616444633_b97aa957ad07d46724dd224388054ddc

z809999309133_16caedd8f98facd0f1195a9c5b606605 z809999294904_06a1fabe1e3cf6a66f11244de36cb040 z809999276281_3075907a491bfe8c1cbd457221c21aa4

Đến với Gia Vũ là quý khách đang đặt niềm tin vào một sự thật.

 

GIAI ĐOẠN 2:

 

z823347117261_3c7617f43be33322baeef0b020261f26 z823347139915_1f062abffc97d15e546061ce17c08ff9 z823347163411_cae267df760017f67dde85629b7f2a48 z823347218165_14a6fb5f14aeea559ce96e0b94df987e z823347305265_65df6e3d33da74270ebd3dd11b25f16e z823348848536_092ce537c707a06c66ddbb233442ce66 z823348903331_239f23e5c4d5e1e78217cfef7d67d05a z823348905238_c0efb3a41aeed6dcd7d4fcb8873b6712 z823348934573_f0d1c73daee449b125a91890d3bc1f27 z823348953137_b0925c659ef58aa3254a160ea14ad005 z823348981560_729298dad2c1332a6d36c385aa96f7a1 z823349015151_fe24eddc0d7a00297b7d953a25afc9c7 z824271308640_ccca857597868e51cb3679e027265f88 z824271330800_a2d0c73998184bdc14ab01bf25673091 z824271355065_23909fe7700867c883ffee9e37bf1ab0 z824271385441_2efbfe604a9c44bbd1f3774771a2e6ad z824271411720_7d9d00364c9b2f9e1b96601b639b9899 z824271444609_a6dd2cbff5705bb0e69342bec9a5a806 z824271471766_39c49847f2f06e538a5a9c5bf0bbf818 z824271504609_9550886afdae06b9124d61eb8ae7e75f z824271533779_769ec4f4be9da355bd9fbe0a9e235b14 z824272615536_b0a848a4a8fe525cd9656c90182647db z824272648628_2ff51b9d63b8e078fae988f457cf6f9d

Sản phẩm liên quan