• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
0902 448 039
0902 65 1242
Email: xuonggiavu@gmail.com
Kỹ Thuật: 0974 416 302xuonggiavu@gmail.com
Contact

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG GIA VŨ

VPĐD: 7 đường s 10, P.Long Phước, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh

Sản xuất: 2025 đường ĐT 747B, P.Thái Hòa, Tx.Tân Uyên, Bình Dương

              Skype: vumarket                  Email: xuonggiavu@gmail.com

Fax: (08) 3620 6248           Tell: (08) 6271 6946         

Nonam1111e