• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
0902 448 039
0987 823 800
Email:
xuonggiavu@gmail.comxuonggiavu@gmail.com
Giới thiệu

 Tiền thân là cơ sở gia công cơ khí đã đi vào hoạt động từ đầu năm 2005 với nồng cốt là những công nhân, kỹ sư điện, kỹ sư cơ khí chế tạo máy kỹ thuật cao, lành nghề.

cokhithongphat-10

Chúng tôi chuyên gia công các sản phẩm sắt thép phục vụ cho các nhà máy trong khu công nghiệp, khu chế xuất tại Bình dương & TP.Hồ chí minh.

Không ngừng cải tiến & đầu tư máy móc hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như thu ngắn tiến độ sản xuất thành phẩm để đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

dep1301886253

Mong quý khách sẽ cho chúng tôi cơ hội thể hiện và chứng minh phương châm của mình: chất lượng & sáng tạo luôn là giá trị cốt lõi để tồn tại và phát triển của mọi doanh nghiệp...

Vài lời gửi gắm, xin cảm ơn tất cả !

Ngày 24 tháng 11 năm 2014